pyntaskar

Mer är mer eller hur man nu ska tänka - vi jobbade mycket med att fylla hela burkarna, och lite till liksom...maxa blev ledordet för detta. (Foto Kurbits)

Mer är mer eller hur man nu ska tänka – vi jobbade mycket med att fylla hela burkarna, och lite till liksom…maxa blev ledordet för detta. (Foto Kurbits)

pyntaskar