lappat och lagat

Finfint och ihärdigt lappade jeans, ur boken Lappa från Hemslöjdens förlag. Teknikhäftet är gjort av Katarina Brieditis och Katarina Evans. (Foto Karin Björkquist)

Finfint och ihärdigt lappade jeans, ur boken Lappa från Hemslöjdens förlag. Teknikhäftet är gjort av Katarina Brieditis och Katarina Evans. (Foto Karin Björkquist)

lappat och lagat