Brieditis&Evans

Katarina Evans till vänster och Katarina Briditis till höger. Författare till Hemslöjdens förlags teknikhäften Lappa och Stoppa. (Foto privat)

Katarina Evans till vänster och Katarina Briditis till höger. Författare till Hemslöjdens förlags teknikhäften Lappa och Stoppa. (Foto privat)

Brieditis&Evans