Folkkonst, Nordiska museet

Hättor och vantar, längst fram syns bland annat den vita Dalbyvanten. Från Folkkonstutställningen, Nordiska museet. (Foto Mats Landin, Nordiska museet)

Hättor och vantar, längst fram syns bland annat den vita Dalbyvanten. Från Folkkonstutställningen, Nordiska museet. (Foto Mats Landin, Nordiska museet)