ridå

Klumbfisken eller det simmande huvudet representerar den fria tanken i Kalhälls Folkets hus nya ridå gjord av Carina Marklund. (Foto Carina Marklund)

Klumbfisken eller det simmande huvudet representerar den fria tanken i Kalhälls Folkets hus nya ridå gjord av Carina Marklund. (Foto Carina Marklund)

ridå