ridå

Kvinnan med det långa håret på Carina Marklunds ridå är en sinnebild för dröm och fantasi. Den symboliserar konstens förmåga att skapa förbindelser mellan olika delar av verkligheten. (Foto Carina Marklund)

Kvinnan med det långa håret på Carina Marklunds ridå är en sinnebild för dröm och fantasi. Den symboliserar konstens förmåga att skapa förbindelser mellan olika delar av verkligheten. (Foto Carina Marklund)

ridå