ridå

Den stora ridån Ton Magi - fast annorlunda är gjord av konstnären Carina Marklund, till Folkets hus i Kalhäll. Ridån invigdes innan jul. (Foto Carina Marklund)

Den stora ridån Ton Magi – fast annorlunda är gjord av konstnären Carina Marklund, till Folkets hus i Kalhäll. Ridån invigdes innan jul. (Foto Carina Marklund)

ridå