svensk hemslöjd

Jennie Adén är en av kvällens gäster i det hållbara samtalet i butiken. Hon är också Föreningen för Svensk Hemslöjds stipendiat. (Foto Anna Kerin)

Jennie Adén är en av kvällens gäster i det hållbara samtalet i butiken. Hon är också Föreningen för Svensk Hemslöjds stipendiat. (Foto Anna Kerin)

svensk hemslöjd