garntaggning

Gemensam aktion från medlemmar ur Gerillaslöjdare Unite! i lördags i Stockholm. (Foto Kurbits)

Gemensam aktion från medlemmar ur Gerillaslöjdare Unite! i lördags i Stockholm. (Foto Kurbits)

garntaggning