mångfaldsgranen

Tillsammans gör vi bäst, det är en devis som vi använder i Gerillaslöjdsfestivalen och det gäller också här. Det är en magisk kraft i gemensamhetsverken. (Foto Lm)

Tillsammans gör vi bäst, det är en devis som vi använder i Gerillaslöjdsfestivalen och det gäller också här. Det är en magisk kraft i gemensamhetsverken. (Foto Lm)

mångfaldsgranen