silversmide

Julutställningen på Nutida Svenskt Silver är inspirerad av Bea Szenfeldts arbete i papper. Här smälter materialen samman på ett fantastiskt sätt, eller hur?

Julutställningen på Nutida Svenskt Silver är inspirerad av Bea Szenfeldts arbete i papper. Här smälter materialen samman på ett fantastiskt sätt, eller hur? (Foto Nutida Svenskt Silver)

silversmide