silver

Bokmärke av Ingrid Bärndal. (Foto Nutida Svenskt Silver)

Bokmärke av Ingrid Bärndal. (Foto Nutida Svenskt Silver)

silver