stenciler

Slagkraftigt, samtida och ofta mycket politiskt - så är den kreativa aktivismen som förespråkas i den här boken. Alltid med hjärta och vänlighet, aldrig för att skada eller förstöra. (Foto ur boken Guerrilla Kindness)

Slagkraftigt, samtida och ofta mycket politiskt – så är den kreativa aktivismen som förespråkas i den här boken. Alltid med hjärta och vänlighet, aldrig för att skada eller förstöra. (Foto ur boken Guerrilla Kindness)

stenciler