vante

Vanten Ulla, inspirerad av keramikern Ulla Nilssons mycket karaktäristiska mönstring. Här avfotograferad av mig ur boken 35 vantar. (Foto Helén Pe)

Vanten Ulla, inspirerad av keramikern Ulla Nilssons mycket karaktäristiska mönstring. Här avfotograferad av mig ur boken 35 vantar. (Foto Helén Pe)

vante