guldhänge

Guldhänge i den utställning som visar på den romska hantverkstraditionen. På Regionmuseet i Kristianstad fram till februari. (Foto Torkel Edenborg)

Guldhänge i den utställning som visar på den romska hantverkstraditionen. På Regionmuseet i Kristianstad fram till februari. (Foto Torkel Edenborg)

guldhänge