virkning

Maria Yvells virkade bidrag till Slöjdkraft ser ut så här - en filur hon vanligtvis brukar sätta upp i det offentliga rummet. (Foto Postnord/Per Myrhed)

Maria Yvells virkade bidrag till Slöjdkraft ser ut så här – en filur hon vanligtvis brukar sätta upp i det offentliga rummet. (Foto Postnord/Per Myrhed)

virkning