julkrubba

Men ungefär samma upplägg innehållsmässigt består dock - ett religiöst motiv och profana berättelser finns ofta med. Gärna i en satt ordning i krubbans olika våningar. (Foto Kurbits)

Men ungefär samma upplägg innehållsmässigt består dock – ett religiöst motiv och profana berättelser finns ofta med. Gärna i en satt ordning i krubbans olika våningar. (Foto Kurbits)

julkrubba