objekt

Objekt med patina. Arbete av Adi Toch, på LOD just nu. (Foto Adi Toch)

Objekt med patina. Arbete av Adi Toch, på LOD just nu. (Foto Adi Toch)

objekt