garnbollar

Fram till 10 juli 2019 pågår vårt projekt, då vi i augusti nästa år lämnar över den långa önskemattan. Var med du med! Här är ytterligare en önskning från Gnesta Waldorfskola, tack! (Foto Gerillaslöjdsfestivalen)

Fram till 10 juli 2019 pågår vårt projekt, då vi i augusti nästa år lämnar över den långa önskemattan. Var med du med! Här är ytterligare en önskning från Gnesta Waldorfskola, tack! (Foto Gerillaslöjdsfestivalen)

garnbollar