garnbollar

Lägg bort prestigen politiker! Budskap och bollar från medverkande i vårt projekt Fantasin till makten. (Foto Gerillaslöjdsfestivalen)

Lägg bort prestigen politiker! Budskap och bollar från medverkande i vårt projekt Fantasin till makten. (Foto Gerillaslöjdsfestivalen)

garnbollar