smyckekonst

Naturens förgänglighet utforskad i smyckekonst, av Eva Skärlund. (Foto Eva Skärlund)

Naturens förgänglighet utforskad i smyckekonst, av Eva Skärlund. (Foto Eva Skärlund)

smyckekonst