soffa

Soffa med textil gjord av varje medlem i projektgruppen, i fem delar. (Foto Pia Ulin)

Soffa med textil gjord av varje medlem i projektgruppen, i fem delar. (Foto Pia Ulin)

soffa