porslin

Bordsporslinet Sand, av Carina Seth Andersson, för Stockholm Designhouse. (Foto Pia Ulin)

Bordsporslinet Sand, av Carina Seth Andersson, för Stockholm Designhouse. (Foto Pia Ulin)

porslin