Spader grön

Spader grön - arbetet som inte bara är rasande vackert, i boken Brodera fritt på ylle fungerar det också som exempel när författaren Karin Derland förklarar hur hon arbetar. (Foto Jenny Unnegård)

Spader grön – arbetet som inte bara är rasande vackert, i boken Brodera fritt på ylle fungerar det också som exempel när författaren Karin Derland förklarar hur hon arbetar. (Foto Jenny Unnegård)

Spader grön