Kurbits

Verket heter Kurbits. På grund av Karin Derlands maxade stil och egna kreativa sätt att brodera flödar boken också av så mycket bildlig inspiration i hennes tidigare gjorda verk. Väldigt stiligt fångat av fotograf Jenny Unnegård.

Verket heter Kurbits. På grund av Karin Derlands maxade stil och egna kreativa sätt att brodera flödar boken också av så mycket bildlig inspiration i hennes tidigare gjorda verk. Väldigt stiligt fångat av fotograf Jenny Unnegård.

Kurbits