textil

Skansens sätt att lyfta den traditionella textilen var särdeles lyckad i denna nya duk tycker jag. Mönstret kommer från ett dräktliv och lyfts på detta vis. (Foto Kurbits)

Skansens sätt att lyfta den traditionella textilen var särdeles lyckad i denna nya duk tycker jag. Mönstret kommer från ett dräktliv och lyfts på detta vis. (Foto Kurbits)

textil