textil

Textil och kvinnohistoria hör ihop, det är sen gammalt. Här en fantastisk kollektion av just det - här suffragetter som vill ha rösträtt. Gina Eriksson och hennes Pattern me bright ligger bakom kollektionen, som berör ett antal olika femininstiska gärningar i historien. (Foto Kurbits)

Textil och kvinnohistoria hör ihop, det är sen gammalt. Här en fantastisk kollektion av just det – här suffragetter som vill ha rösträtt. Gina Eriksson och hennes Pattern me bright ligger bakom kollektionen, som berör ett antal olika femininstiska gärningar i historien. (Foto Kurbits)

textil