skåp

Hörnskåp från 1639 i utställningen Det blå skåpet, just nu på Östergötlands museum i Linköping. (Foto Kurbits)

Hörnskåp från 1639 i utställningen Det blå skåpet, just nu på Östergötlands museum i Linköping. (Foto Kurbits)

skåp