husmorsgraffiti

Mitt i centrala Norrköping hittade vi spår från Kvinnonätverket Hemma. (Foto Kurbits)

Mitt i centrala Norrköping hittade vi spår från Kvinnonätverket Hemma. (Foto Kurbits)

husmorsgrafffiti