Maria Anneli Frida

Här är vi framför verket Lavvu från kvinnonätverket Hemma. I mitten Anneli Lindberg som ligger bakom arbetet, och så är det Maria Yvell till vänster i bild förstås. (Foto Maria Yvell)

Här är vi framför verket Lavvu från kvinnonätverket Hemma. I mitten Anneli Lindberg som ligger bakom arbetet, och så är det Maria Yvell till vänster i bild förstås. (Foto Maria Yvell)

Maria Anneli Frida