kattun

Köpmannen Jacob Marcus med hustru längst upp i hörnet, han som etablerade Norrköpings första kattuntryckeri. (Foto Bilden lånad från elsachartin.com)

Köpmannen Jacob Marcus med hustru längst upp i hörnet, han som etablerade Norrköpings första kattuntryckeri. (Foto Bilden lånad från elsachartin.com)

kattun