pingisracket

En av författarna, Felix Wink, täljer ett pingisracket. (Foto Per Björklund)

En av författarna, Felix Wink, täljer ett pingisracket. (Foto Per Björklund)

pingisracket