keramik

Verk i pappersporslinslera av Pia Ulfendahl på Kaleido i Uppsala just nu. Här Svampar, Ø ca 9-20 cm (Foto Pia Ulfendahl)

Verk i pappersporslinslera av Pia Ulfendahl på Kaleido i Uppsala just nu. Här Svampar, Ø ca 9-20 cm (Foto Pia Ulfendahl)

keramik