smyckekonst

Arbeten av Sanna Svedestedt Carboo, skuret renskinn i broscher och halsband. (Foto Kurbits)

Arbeten av Sanna Svedestedt Carboo, skuret renskinn i broscher och halsband. (Foto Kurbits)

smyckekonst