glas och textil

Just nu, Tête-a-tête på Olseruds konsthall: Josefin Gäfverts verk Utan titel (tv) och Gorillamamman på väggen,Åsa Jugnelius glasverk står på ytterligare en matta av Josefin Gäfvert. (Foto Olseruds konsthall)

Just nu, Tête-a-tête på Olseruds konsthall: Josefin Gäfverts verk Utan titel (tv) och Gorillamamman på väggen,Åsa Jugnelius glasverk står på ytterligare en matta av Josefin Gäfvert. (Foto Olseruds konsthall)

glas och textil