täcke

Täcke i röllakan med romb- och stjärnmönster av ovanligare sort. Varp av oblekt tvinnat lingarn 38 trådar på 10 cm står att läsa om detta täcke ur Nordiska museets samlingar. Här framtaget till Vega Määttä Siltberg av Ulla-Karin Warberg. Täcket kommer från Örkeneds socken i . Svanshult och hamnade på museet 1886. (Foto Elisabeth Eriksson/Nordiska museet)

Täcke i röllakan med romb- och
stjärnmönster av ovanligare sort. Varp av oblekt tvinnat lingarn 38 trådar på 10 cm står att läsa om detta täcke ur Nordiska museets samlingar. Här framtaget till Vega Määttä Siltberg av Ulla-Karin Warberg. Täcket kommer från Örkeneds socken i
Svanshult och hamnade på museet 1886. (Foto Elisabeth Eriksson/Nordiska museet)

täcke