åkdyna

En av Ulla-Karin Warbergs karameller på temat ull - en åkdyna från Dalby socken, Torna härad i Skåne. Förmedlad till Nordiska museet av Jakob Kulle 1873. Denna dyrgrip finns att se i museets Folkkonstutställning, tips tips! (Foto Nordiska museet)

En av Ulla-Karin Warbergs karameller på temat ull – en åkdyna från Dalby socken, Torna härad i Skåne. Förmedlad till Nordiska museet av Jakob Kulle 1873. Denna dyrgrip finns att se i museets Folkkonstutställning, tips tips! (Foto Nordiska museet)

åkdyna