broderi

Sara Teleman som är illustratör och nyligt utnämnd professor i illustration på Konstfack kunde ändå inte fatta pennan på Katarina Evans styng: "garn ska med garn bekämpas" kunde hon konstatera, och landade också i uthärdligheten, tålamodet och frånvaron av desamma i verket Vad tänkte du på? (Foto Kurbits)

Sara Teleman som är illustratör och nyligt utnämnd professor i illustration på Konstfack kunde ändå inte fatta pennan på Katarina Evans styng: ”garn ska med garn bekämpas” kunde hon konstatera, och landade också i uthärdligheten, tålamodet och frånvaron av desamma i verket Vad tänkte du på? (Foto Kurbits)

broderi