motstånd

Ytterst välfunnen formulering med tanke på temat, eller hur? Motstånd. Mot stånd. (Foto Kurbits)

Ytterst välfunnen formulering med tanke på temat, eller hur? Motstånd. Mot stånd. (Foto Kurbits)

motstånd