weave of the month

Den första i varje månad skickas en ny pdf med ett vävprojekt ut. Weave of the Month Club är en prenumerationstjänst för vävnotor, skapat av Ariana Funk. (Foto Ariana Funk)

Den första i varje månad skickas en ny pdf med ett vävprojekt ut. Weave of the Month Club är en prenumerationstjänst för vävnotor, skapat av Ariana Funk. (Foto Ariana Funk)

weave of the month