vantar

Vanten Erika, av Inger Andersson, inspirerad av den tidigare utställningen Samiska marknadsvantar av samlaren och stickaren Erika Nordvall Falck. (Foto #delavantar)

Vanten Erika, av Inger Andersson, inspirerad av den tidigare utställningen Samiska marknadsvantar av samlaren och stickaren Erika Nordvall Falck. (Foto #delavantar)

vantar