skog

Ur kapitlet skog - träd-virke-bräder syns att skåpmakarens känsla för träeets natur är kopplad till känslan för skog och träd, grundad i barndomens skogspraktik. Något som inte lika lätt låter sig finnas idag. (Foto Kristoffer Jäderberg)

Ur kapitlet skog – träd-virke-bräder syns att skåpmakarens känsla för träeets natur är kopplad till känslan för skog och träd, grundad i barndomens skogspraktik. Något som inte lika lätt låter sig finnas idag. (Foto Kristoffer Jäderberg)

skog