träskåp

Skåpet Fabulös. Luckans tydliga kådlöpor visar att det järnhaltiga grundvattnet inte rådde på virkets fetare partier. De mörka partierna på skåpets lucka och på bakstycket beror troligen på att järnhaldigt vatten trängt in, i de mindre feta partierna, då stocken låg under grunvattennivån i tusentals år. (Foto Semafor Förlag)

Skåpet Fabulös. Luckans tydliga kådlöpor visar att det järnhaltiga grundvattnet inte rådde på virkets fetare partier. De mörka partierna på skåpets lucka och på bakstycket beror troligen på att järnhaldigt vatten trängt in, i de mindre feta partierna, då stocken låg under grunvattennivån i tusentals år. (Foto Semafor Förlag)

träskåp