kimonojacka

Kimonojacket, från The Assembly Line. (Foto The Assembly Line)

Modellen heter Kimonojacket, från The Assembly Line. (Foto The Assembly Line)

komonojacka