textil

Petra Holmberg har vistats i Japan under hösten för att göra reserach i sitt arbete, och träffat färgare och hantverkare över hela Japan. (Foto Slow Creations)

Petra Holmberg har vistats i Japan under hösten för att göra reserach i sitt arbete, och träffat färgare och hantverkare över hela Japan. (Foto Slow Creations)

textil