Magic City

Verk av Qi Xinghua, Herakut Skewville och Tristan Eaton, i Magic City, utställningen som visar graffiti och gatukonst i internationell världsklass i Stockholm just nu. (Foto Frank Embacher)

Verk av Qi Xinghua, Herakut Skewville och Tristan Eaton, i Magic City, utställningen som visar graffiti och gatukonst i internationell världsklass i Stockholm just nu. (Foto Frank Embacher)

Magic City