Road to baby matta

Mattan heter Road to baby och finns på HV Galleri just nu i Josefin Gäfverts pågående utställning. (Foto Dennis Liljebbäck)

Mattan heter Road to baby och finns på HV Galleri just nu i Josefin Gäfverts pågående utställning. (Foto Dennis Liljebbäck)

Road to baby matta