workshop

Också i fria stygn med valfri bakgrund tillverkades stenar, här med gerillaslöjdaren Eva mm Engelhardt, se här! (Foto Jørgen Diswal, FoF Aarhus)

Också i fria stygn med valfri bakgrund tillverkades stenar, här med gerillaslöjdaren Eva mm Engelhardt, se här! (Foto Jørgen Diswal, FoF Aarhus)

workshop