publik

En finfin publik! Här i mitten med röd halsduk sitter Agnete Rasmussen, ordförande i Gavstrik och initiativtagare till dagen. Fotandes till höger i bild Eva mm Engelhardt som höll i en av de spännande workshoparna under eftermiddagen. (Foto Jørgen Diswal, FoF Aarhus)

En finfin publik! Här i mitten med röd halsduk sitter Agnete Rasmussen, ordförande i Gavstrik och initiativtagare till dagen. Fotandes till höger i bild Eva mm Engelhardt som höll i en av de spännande workshoparna under eftermiddagen. (Foto Jørgen Diswal, FoF Aarhus)

publik