vante på lina

Projektledarna bakom #delavantar har inga begränsningar på antalet vantar de kan ta emot - de hoppas på många! (Foto Hemslöjden i Skåne)

Projektledarna bakom #delavantar har inga begränsningar på antalet vantar de kan ta emot – de hoppas på många! (Foto Hemslöjden i Skåne)

vante på lina